Votes
Senate Vote on HB 829, ADOPT (#1134)
Senate Vote on HB 829, ADOPT (#1133)
House Vote on HB 829, ADOPT CONFERENCE REPORT (#1129)
House Vote on HB 829, REJECT SENATE AMENDMENTS (#992)
Senate Vote on HB 829, FINAL PASSAGE (#896)
Senate Vote on HB 829, HB 829 BY ROBIDEAUX (#895)
Senate Vote on HB 829, AMENDMENT # 3602 BY APPEL, HB 829 BY ROBIDEAUX (#894)
House Vote on HB 829, FINAL PASSAGE (#265)
House Vote on HB 829, AMENDMENT # 2710 BY BROADWATER, MOTION TO ADOPT (#264)
House Vote on HB 829, AMENDMENT # 2687 BY LEGER, MOTION TO ADOPT (#263)
House Vote on HB 829, AMENDMENT # 2640 BY LEGER, MOTION TO ADOPT (#262)
House Vote on HB 829, AMENDMENT # 2684 BY THIERRY, MOTION TO ADOPT (#261)
House Vote on HB 829, AMENDMENT # 2644 BY HARRIS, MOTION TO ADOPT (#260)