Votes
House Vote on HCR 63, HCR 63 BY STOKES (#926)
Senate Vote on HCR 63, ADOPT (#704)
House Vote on HCR 63, FINAL CONSIDERATION (#531)