Amendments
Senate Floor Amendment, #3447, Chaisson, Adopted
Senate Floor Amendment, #3414, Chaisson, Withdrawn