Votes
House Vote on SB 18, MOTION TO ADOPT (#887)
Senate Vote on SB 18, ADOPT (#973)
Senate Vote on SB 18, REJECT (#764)
House Vote on SB 18, FINAL PASSAGE (#664)
House Vote on SB 18, AMENDMENT # 3811 BY LANDRY, N., MOTION TO ADOPT (#663)
House Vote on SB 18, AMENDMENT # 3648 BY HARRIS, MOTION TO ADOPT (#662)
House Vote on SB 18, AMENDMENT # 3861 BY MILLER, MOTION TO ADOPT (#661)
Senate Vote on SB 18, FINAL PASSAGE (#301)