Votes
House Vote on SB 108, MOTION TO ADOPT (#1622)
Senate Vote on SB 108, ADOPT (#1695)
Senate Vote on SB 108, REJECT (#1602)
House Vote on SB 108, FINAL PASSAGE (#1323)
House Vote on SB 108, AMENDMENT # 5970 BY SCHRODER, MOTION TO ADOPT (#1322)
House Vote on SB 108, AMENDMENT # 5963 BY GEYMANN, MOTION TO ADOPT (#1321)
House Vote on SB 108, AMENDMENT # 5725 BY HENRY, MOTION TO ADOPT (#1320)
Senate Vote on SB 108, FINAL PASSAGE (#432)