Votes
House Vote on SB 75, MOTION TO ADOPT (#778)
Senate Vote on SB 75, SB 75 BY MIZELL (#723)
Senate Vote on SB 75, REJECT (#631)
House Vote on SB 75, FINAL PASSAGE (#560)
House Vote on SB 75, AMENDMENT # 2774 BY FRIEMAN (#559)
Senate Vote on SB 75, FINAL PASSAGE (#162)